Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2024 rok

Załączniki

Treść aktu