Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023-2036

Załączniki

Treść aktu