Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi

Załączniki

Treść aktu

  • rp_lxx_334_2023
    format: pdf, rozmiar: 373.93 KB, data dodania: