Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Gołdapskiego w sprawach związanych z udziałem Zespołu Szkół Zawodowych w projekcie „Nasza szkoła - nasze szanse” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.4: Edukacja zawodowa

Załączniki

Treść aktu

  • zp_354_2023
    format: pdf, rozmiar: 265.11 KB, data dodania: