Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2023

Załączniki

Treść aktu