Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji

Załączniki

Treść aktu

  • zp_351_2023
    format: pdf, rozmiar: 598.5 KB, data dodania: