Wersja obowiązująca z dnia

udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022

Załączniki

Treść aktu