Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego

Załączniki

Treść aktu