Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Załączniki

Treść aktu