Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14

Numer aktu: XVIII/126/2012

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§1
Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14.

§2
Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły przejmuje Zespół Szkół Zawodowych
w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością powiatu gołdapskiego.

§3
Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Zarząd Powiatu w Gołdapi, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
w Olsztynie.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: