Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi, ul. Popiełuszki 2

Numer aktu: XVIII/125/2012

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§1
Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012 r. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi, ul. Popiełuszki 2.

§2
Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Zarząd Powiatu w Gołdapi.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: