Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022

Załączniki

Treść aktu