Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14

Informacje dodatkowe:

§1
Likwiduje Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14.

§2
Likwidacja szkoły rozpocznie się w dniu 1 września 2012 r., a zakończy – w dniu 31 sierpnia 2014 r.

§3
W roku szkolnym 2012/2013 nie prowadzi się naboru do pierwszej klasy Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14.

§4
Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły przejmuje Zespół Szkół Zawodowych
w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością powiatu gołdapskiego.

§5
Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Zarząd Powiatu w Gołdapi, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
w Olsztynie.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Załączniki

  • XVIII/123/2012
    format: pdf, rozmiar: 28.76 KB, data dodania: