Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022-2037

Załączniki

Treść aktu

  • rp_LIV_257_2022
    format: pdf, rozmiar: 8.4 MB, data dodania: