Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Załączniki

Treść aktu