Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Załączniki

Treść aktu

  • zp_224_2022
    format: pdf, rozmiar: 135.35 KB, data dodania: