Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu gołdapskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatu

Załączniki

Treść aktu

  • zs_31_2019
    format: pdf, rozmiar: 362.93 KB, data dodania: