Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego"

Numer aktu: 60/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Starosty Gołdapskiego

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Unieważniony

Zmieniony przez : 69/2018

Utracił moc przez : 4/2020

Traci moc: 3/2018

Załączniki: