Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019-2034

Numer aktu: III/11/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: