Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gołdapi

Numer aktu: IX/53/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1

Powołuje się spośród Radnych Powiatu Gołdapskiego doraźną Komisję Statutową Rady Powiatu w Gołdapi, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

1)      Marzanna Wardziejewska,

2)      Stefan Piech,

3)      Jolanta Mikielska,

4)      Małgorzata Kuliś,

5)      Jaromir Krajewski.

§ 2

Do zadań Komisji należeć będzie opracowanie projektu Statutu Powiatu Gołdapskiego.

 

§ 3

1.      Na pierwszym posiedzeniu Komisji, które zwołuje Przewodniczący Rady Powiatu
w Gołdapi w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, członkowie Komisji wybiorą spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji.

2.      Kolejne posiedzenia Komisji zwołuje i nim kieruje Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji.

3.      Komisja może podejmować decyzje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji.

 

§ 4

1.      Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji może uczestniczyć Sekretarz Powiatu lub inni pracownicy Starostwa Powiatowego w Gołdapi i powiatowych jednostek organizacyjnych.

2.      Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewnia Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z dniem uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

  • Załączniki
  • Uchwała

    : 81.26 KB