Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim.

Numer aktu: 34/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Starosty Gołdapskiego

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 1/2016

Załączniki: