Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na Iata 2018-2033

Numer aktu: LXIII/278/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: LIII/233/2017

Załączniki: