Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gołdapskiego

Numer aktu: LXIII/277/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: I/6/2014

Załączniki: