Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802N - Bagienna w Gołdapi "

Numer aktu: LXIII/276/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: