Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Gołdapi

Numer aktu: LII/227/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Status: Obowiązujący

Załączniki: