Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkól ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gołdapskiego

Załączniki

Treść aktu

  • rp_XLI_178_2017
    format: pdf, rozmiar: 167.96 KB, data dodania: