Wersja obowiązująca z dnia

uchylające Zarządzenie w sprawie powołania zespołów ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Gołdapskiego na lata 2015-2025

Załączniki

Treść aktu