Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
14129-04-2015IX/38/2015w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego funkcjonowania GoldMedica Sp z o.o.Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
14223-02-2012XVII/111//2012w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w GołdapiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
14326-05-201420/2014w sprawie określenia Procedury procesu windykacji należności w Starostwie Powiatowym w GołdapiZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
14420-12-2012XXIX/187/2012w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat GołdapskiUchwały Rady PowiatuZmieniony
14519-02-201811/2018w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w 2018 rokuZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
14607-01-20201/2020w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w 2020 r.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoZmieniony
14711-03-20198/2019w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w marcu 2019 roku Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
14827-06-201927/2019w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w okresie lipiec - wrzesień 2019r.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
14915-02-20219/2021w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w okresie marzec- grudzień 2021r.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
15009-09-201933/2019w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w okresie październik- grudzień 2019 r.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
15130-09-2010XLV /211/2010w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
15229-11-2012XXVIII/169/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
15324-11-2011XIII/78/2011w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
15426-08-2010XLIV/209/10w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowejUchwały Rady PowiatuZmieniony
15530-08-2018XLIV/281/2018w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski.Uchwały Rady PowiatuZmieniony
15601-04-201417/2014w sprawie określenia wykazu Zarządzeń Starosty obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Gołdapi na dzień 31 marca 2014 r. Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
15701-04-20159/2015w sprawie określenia wykazu Zarządzeń Starosty obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Gołdapi na dzień 31 marca 2015r.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
15801-04-201611/2016w sprawie określenia wykazu Zarządzeń Starosty obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Gołdapi na dzień 31 marca 2016 r. Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
15906-04-201712/2017w sprawie określenia wykazu Zarządzeń Starosty obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Gołdapi na dzień 31 marca 2017 r. Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
16004-04-201822/2018w sprawie określenia wykazu Zarządzeń Starosty obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Gołdapi na dzień 31 marca 2018r.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoUnieważniony
Wyświetlone 141-160 z 2,139 rekordów.