Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
14127-03-2013155/2013w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 18, 19-500 GołdapUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
14220-06-2018209/2018w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w GołdapiUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
14321-03-2023300/2023w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w GołdapiUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
14409-05-2018198/2018w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w GołdapiUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
14521-05-201525/2015w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór operatora zarządzającego GoldMedica Spółka z o.o. w GołdapiUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
14617-04-2013158/2013w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej"Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
14713-04-2018191/2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym"Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
14809-05-2018200/2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym"Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
14929-04-2015IX/38/2015w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego funkcjonowania GoldMedica Sp z o.o.Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
15023-02-2012XVII/111//2012w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w GołdapiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
15126-05-201420/2014w sprawie określenia Procedury procesu windykacji należności w Starostwie Powiatowym w GołdapiZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
15220-12-2012XXIX/187/2012w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat GołdapskiUchwały Rady PowiatuZmieniony
15319-02-201811/2018w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w 2018 rokuZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
15407-01-20201/2020w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w 2020 r.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoZmieniony
15511-03-20198/2019w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w marcu 2019 roku Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
15627-06-201927/2019w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w okresie lipiec - wrzesień 2019r.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
15715-02-20219/2021w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w okresie marzec- grudzień 2021r.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
15809-09-201933/2019w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w okresie październik- grudzień 2019 r.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
15930-09-2010XLV /211/2010w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiUchwały Rady PowiatuObowiązujący
16029-11-2012XXVIII/169/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
Wyświetlone 141-160 z 2,175 rekordów.