Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612017-02-15120/2017w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoObowiązujący
622012-08-22121/2012w sprawie powołania Zespołu ds. oceny i realizacji wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Odział Warmińsko - Mazurski w Olsztynie na terenie Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
632017-02-27121/2017w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu. Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2016 r.Obowiązujący
642011-03-2312/2011w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2010r.Obowiązujący
652015-01-3012/2015w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2015-2022Obowiązujący
662016-04-0612/2016niemające zarządzenie w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz ich archiwizowania w Starostwie PowiatowymObowiązujący
672017-04-0612/2017w sprawie określenia wykazu Zarządzeń Starosty obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Gołdapi na dzień 31 marca 2017 r. Obowiązujący
682018-02-1912/2018w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu pn. „Własna firma w EGO”Obowiązujący
692019-01-0912/2019w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019Obowiązujący
702012-08-29122/2012w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Gołdapi na rok szkolny 2012/2013Obowiązujący
Strona 7 z 154