Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-01-041/2019w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Powiecie Gołdapskim w 2019 rokuObowiązujący
622020-01-071/2020w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w 2020 r.Obowiązujący
632012-08-22120/2012w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2012 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy FinansowejObowiązujący
642017-02-15120/2017w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoObowiązujący
652012-08-22121/2012w sprawie powołania Zespołu ds. oceny i realizacji wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Odział Warmińsko - Mazurski w Olsztynie na terenie Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
662017-02-27121/2017w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu. Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2016 r.Obowiązujący
672011-03-2312/2011w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2010r.Obowiązujący
682015-01-3012/2015w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2015-2022Obowiązujący
692016-04-0612/2016niemające zarządzenie w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz ich archiwizowania w Starostwie PowiatowymObowiązujący
702017-04-0612/2017w sprawie określenia wykazu Zarządzeń Starosty obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Gołdapi na dzień 31 marca 2017 r. Obowiązujący
Strona 7 z 157