Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612010-10-21204/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 41/1 o powierzchni 0,0246 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kozaki gmina GołdapObowiązujący
622010-10-26205/2010w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartały 2010r. Obowiązujący
632010-10-28XLVI/215/2010w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w GołdapiZmieniony
642010-10-28XLVI/214/2010w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2011 r. Obowiązujący
652010-10-28XLVI/217/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
662010-10-28XLVI/213/2010w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rozwoju Obszaru EGO „Pro EGO” w latach 2014-2020Obowiązujący
672010-11-05206/2010w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu realizacji Projektu „Przebudowa ulicy Wysokiej w Gołdapi od (od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki ) km 0+000 do km 0+274,2 długości 0,274 km zlokalizowanej na działkach nr 1113/15 , 1113/10 , 1113/11 , 1113/4 Gmina Gołdap, powiat gołdapski”Obowiązujący
682010-11-15207/10w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu gołdapskiego na 2011 r.Obowiązujący
692010-11-15208/10w sprawie projektu budżetu powiatu na 2011 r.Obowiązujący
702010-11-25209/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
Strona 7 z 175