Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412011-03-2311/2011w sprawie zmiany nieruchomościObowiązujący
422015-01-3011/2015w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2015 Obowiązujący
432016-04-0111/2016w sprawie określenia wykazu Zarządzeń Starosty obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Gołdapi na dzień 31 marca 2016 r. Obowiązujący
442017-03-2711/2017w sprawie wprowadzenia regulaminu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnejObowiązujący
452018-02-1911/2018w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w 2018 rokuObowiązujący
462019-03-2511/2019w sprawie uruchomienia stałego dyżuru na terenie powiatu gołdapskiego w ramach treningu w województwie warmińsko-mazurskimObowiązujący
472019-01-0911/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2019Obowiązujący
482020-04-0111/2020w sprawie określenia wykazu Zarządzeń Starosty obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Gołdapi na dzień 31 marca 2020r.Obowiązujący
492012-07-31112/2012w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2012rokuObowiązujący
502017-01-12112/2017w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2017Obowiązujący
Strona 5 z 167