Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012017-03-16124/2017w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale SpółkiObowiązujący
1022012-09-12125/2012w sprawie określenia wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2013r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021Obowiązujący
1032017-03-16125/2017w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 0,7920 ha, położonej w mieście Gołdap przy ul. LipowejObowiązujący
1042012-09-26126/2012w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w GołdapiObowiązujący
1052017-03-22126/2017w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2016 r.Obowiązujący
1062017-03-28127/2017w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2016 r.Obowiązujący
1072012-10-10128/2012w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu przygotowania i realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4810 N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową rondaObowiązujący
1082017-03-28128/2017w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg w Węgorzewie, dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnychObowiązujący
1092012-10-17129/2012zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Gołdapi w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na obszarze Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
1102017-03-28129/2017w sp.rawie wy.rażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi 1807N Węgorzewo (ul. Jasna) - Kal, dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
Strona 11 z 161