Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
20122-12-202143/2021w sprawie ustalenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Gołdapi w okresie styczeń-marzec 2022 r.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
20222-12-2021207/2021w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2022 rokUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
20322-12-2021206/2021sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022 - 2037Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
20422-12-2021205/2021w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
20522-12-2021204/2021w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. l ustawy o finansach publicznychUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
20622-12-2021203/2021w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
20714-12-202142/2021w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w GołdapiZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
20809-12-202141/2021w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu gołdapskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatuZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
20908-12-202140/2021zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście GołdapskimZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
21006-12-202139/2021w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej oraz powołania Powiatowej Komisji InwentaryzacyjnejZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
21106-12-202138/2021w sprawie udzielenia pracownikom Starostwa Powiatowego w Gołdapi dnia wolnego w zamian za 25 grudnia 2021 roku.Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
21201-12-202137/2021zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie PowiatowymZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
21326-11-2021202/2021w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2022 roku.Uchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
21426-11-2021201/2021w sprawie nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w obrębie 1 miasto Gołdap, przeznaczonej pod drogę powiatowąUchwały Zarządu PowiatuObowiązujący
21525-11-2021XLV/216/2021w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty GołdapskiegoUchwały Rady PowiatuObowiązujący
21625-11-2021XLV/215/2021w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
21725-11-2021XLV/214/2021w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021-2037Uchwały Rady PowiatuObowiązujący
21825-11-2021XLV/213/2021w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazduUchwały Rady PowiatuObowiązujący
21924-11-202136/2021zmieniające zarządzenie nr 37/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 05 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Zarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
22024-11-202135/2021w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w GołdapiZarządzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
Wyświetlone 201-220 z 2,139 rekordów.