Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12012-10-17129/2012zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Gołdapi w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na obszarze Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
22010-07-20189/2010zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obowiązujący
32010-07-20188/2010zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Stawiamy na jakość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obowiązujący
42017-02-27122/2017zmieniająca uchwałę w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Gołdapskim i jego jednostkach organizacyjnychObowiązujący
52019-08-2951/2019zmieniająca uchwalę w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gołdapski, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektoraObowiązujący
62021-02-25151/2021zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat GołdapskiObowiązujący
72019-05-2034/2019zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatuObowiązujący
82017-08-29158/2017zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnychObowiązujący
92016-03-1466/2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w GołdapiObowiązujący
102014-05-23242/2014zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
Strona 1 z 64