Wersja obowiązująca z dnia

Posiedzenia Rady Powiatu w Gołdapi VI kadencji (lata 2024-2029)

POSTANOWIENIE Nr 190/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu w Gołdapi wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.