Wersja obowiązująca z dnia

Protokół z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu edukacja ekologiczna zrealizowanego przez Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego realizacja przebiegała w 2022 r.

Załączniki