Wersja obowiązująca z dnia

Protokół z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe, w tym mniejszości narodowych zrealizowanego przez Rzymskokatolicką Parafię pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie, którego realizacja przebiegała w 2022 r.

Załączniki