Wersja obowiązująca z dnia

Protokół z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, dziedzictwa historyczno-kulturowego w tym mniejszości narodowych pn. „I Przegląd Piosenki w Żabinie”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie którego realizacja przebiegała 2017 r.

Załączniki