Wersja obowiązująca z dnia

Lista ofert złożonych przez podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego łączących zadania o charakterze interwencyjnym”

Załączniki

  • Lista ofert
    format: pdf, rozmiar: 89.41 KB, data dodania: