Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Zarząd Powiatu w Gołdapi podjął Uchwałę Nr 315/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 58/1 o pow. 0,2539 ha (KW nr OL1C/00039115/2), położonej w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego na nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 59/2 o pow. 0,3626 ha (KW nr OL1C/00019686/9), położoną w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie, stanowiącą współwłasność: Pana Edwarda Melniczok, Pani Krystyny Bachurskiej, Pani Władysławy Kondratowicz i Pana Eugeniusza Melniczok – w równych udziałach po ¼ części.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany został wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Załączniki

  • zp_315_2023
    format: pdf, rozmiar: 1.18 MB, data dodania: