Wersja obowiązująca z dnia

Informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarząd Powiatu w Gołdapi podjął Uchwałę Nr 251/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 142/2 o pow. 0,0117 ha, położonej w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. 30/1.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej został wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Załączniki