Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę