Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie robót budowlanych złożone przez Pana Romana Makarewicz, obejmujące budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 w Gołdapi, na dz. nr ewid. 500/7

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm), informuję, że dnia 04.02.2022 r. do Starosty Gołdapskiego wpłynęło zgłoszenie robót budowlanych złożone przez Pana Romana Makarewicz, obejmujące budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, na terenie nieruchomości w Gołdapi przy ul. Sportowej, na dz. nr ewid. 500/7, obręb ewid. Gołdap 1