Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie - likwidacja Gołdapskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej

Załączniki