Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie – likwidacja Gołdapskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej

Załączniki