Wersja obowiązująca z dnia

[GN.6821.3.2019.AF] Obwieszczenie ws. wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Załączniki