Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje, obwieszczenia, konkursy

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski | wersja archiwalna

Zawiadomienie Starosty Gołdapskiego z dnia 10.01.2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej mG.6.2020 (znak: BiOŚ.6740.215.2019.ZM) polegającą na „ Rozbudowie ulicy Bocznej na odcinku od km 0+240,00 m do km 1+024,43 w Gołdapi (droga gminna nr 137505N)".

Załączniki: