Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Finanse powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-534/19 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Starostę Powiatu Gołdapskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020-2036

Załączniki: