Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Finanse powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-399/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Gołdapi informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

Załączniki: